香港六合彩网

En

Hyfforddiant Proffesiynol

Hyfforddiant

Yn 香港六合彩网 rydym yn deall y pwysigrwydd o gael gweithlu cymwys a medrus. P鈥檜n a oes angen hyfforddiant arnoch i fodloni rhwymedigaethau cyfreithiol neu dim ond eisiau rhoi hwb i gymhwysedd a hyder eich staff, gallwn ddarparu cwrs sy鈥檔 addas i chi.

Rydym yn cynnal cyrsiau hyfforddi cyhoeddus rheolaidd drwy gydol y flwyddyn, sy鈥檔 ymdrin ag amrywiaeth o sectorau, o Arlwyo i Adeiladu.聽 Defnyddiwch y blwch chwilio isod i bori dyddiadau鈥檙 cyrsiau sydd ar y gweill gennym ac archebwch eich lle heddiw!

Hyfforddiant Pwrpasol

Methu darganfod yr union beth rydych chi’n chwilio amdano ar ein cyrsiau cyhoeddus sydd wedi鈥檜 hamserlennu? Neu efallai bod gennych chi gryn dipyn o staff i鈥檞 hyfforddi a鈥檆h bod yn dymuno cynnal ychydig o sesiynau ar y safle?

Wrth weithio mewn partneriaeth agos gyda chi, gallwn lunio cynllun hyfforddi pwrpasol neu ddatblygu cwrs sydd yn ateb gofynion eich busnes yn berffaith.

Efallai bod gennych fwlch o ran sgiliau yn eich gweithlu, angen hyfforddi eich gweithwyr i lefel uwch, neu eisiau i’ch busnes fodloni safonau鈥檙 diwydiant. Boed yn gwrs byr neu鈥檔 ddatblygiad staff parhaus, bydd ein t卯m profiadol yn eich cefnogi ar hyd y daith.

Mae gennym gyfleusterau hyfforddi o’r radd flaenaf mewn 5 sir ledled De Ddwyrain Cymru, neu gallwn ddarparu hyfforddiant mewn lleoliad o鈥檆h dewis, gan gynnwys eich safleoedd eich hun, ac ar amser sy鈥檔 gyfleus i chi. Mae gennym hefyd fynediad i sawl cyfleuster hyfforddi arbenigol oddi ar y safle, sy鈥檔 golygu y gallwn gynnig profiad ymarferol fwy neu lai ym mhob ardal.

Gallwch bori rhai o鈥檔 cyrsiau pwrpasol mwyaf poblogaidd drwy ddefnyddio鈥檙 teils llywio isod. Neu fel arall, os oes angen rhywbeth ychydig yn wahanol arnoch, trafodwch 芒鈥檔 cynghorwyr ymgysylltu 芒 chyflogwyr profiadol drwy employers@coleggwent.ac.uk.