香港六合彩网

En

Dysgwyr

Learner using mobile phone

Gosod yr app CG Connect (Myfyrwyr cyfredol):

Cwestiynau Cyffredin Mewngofnodi

Wrth wneud cais am eich cwrs, byddwch wedi creu cyfrif gan ddefnyddio鈥檆h cyfeiriad e-bost personol a chyfrinair o鈥檆h dewis. Ar 么l i chi gael cynnig cwrs, caiff eich cyfrif ei drosglwyddo i gyfrif 香港六合彩网 gydag enw defnyddiwr a chyfrinair newydd. Dyma鈥檙 un manylion sydd eu hangen i fynd ar CG Connect, MS Office 365 a chyfrifiaduron ac argraffwyr y coleg.

Eich enw defnyddiwr yw鈥檆h rhif adnabod coleg ac yna @coleggwent.ac.uk. Mae鈥檆h rhif adnabod coleg yn rif 8 digid ac mae i鈥檞 gael ar eich holl ohebiaeth cais.

Bydd eich enw defnyddiwr yn debyg i hyn – 12345678@coleggwent.ac.uk

Bydd eich cyfrinair wedi鈥檌 anfon i鈥檆h cyfeiriad e-bost personol.

Ar 么l i chi fewngofnodi, dylech newid eich cyfrinair i rywbeth sy鈥檔 hawdd ei gofio.

Y tro cyntaf i chi fewngofnodi, byddwch yn cael eich gofyn i osod dilysu aml-ffactor i gadw eich gwybodaeth yn ddiogel.

Os ydych wedi cofrestru ar gyfer hunanwasanaeth ailosod cyfrinair (SSPR) gallwch ddefnyddio hyn i ailosod eich cyfrinair.

Os nad ydych wedi cofrestru ar gyfer SSPR, e-bostiwch passwordreset@coleggwent.freshservice.com gan ddefnyddio’ch cyfrif e-bost personol a chadwch lygad am yr atebion o鈥檙 Ddesg Gymorth y Coleg.

Os oes gennych gyfrif TG 香港六合彩网 gallwch ailosod a newid eich cyfrinair mewngofnodi coleg yn ddiogel eich hun. Golyga hyn nad oes rhaid i chi ddibynnu mwyach ar y t卯m TGCh i’w newid i chi; gallwch ei wneud eich hun o unrhyw le ac ar unrhyw adeg drwy borth Microsoft diogel. Nid yw’n orfodol i chi gofrestru ar gyfer y gwasanaeth hwn, ond rydym yn eich annog i’w ddefnyddio.

Er mwyn gallu ailosod eich cyfrinair, rhaid i chi gofrestru ar gyfer y gwasanaeth yn gyntaf. Mae hyn yn cynnwys cofrestru eich cyfeiriad e-bost personol a/neu rif ff么n symudol. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chadw鈥檔 ddiogel ar y cwmwl Microsoft. Dim ond at y diben o ailosod eich cyfrinair y defnyddir yr wybodaeth a gallwch ddewis optio allan o鈥檙 gwasanaeth ar unrhyw adeg drwy gysylltu 芒鈥檙 t卯m TGCh. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei chadw鈥檔 unol ag amserlen cadw cofnodion y Coleg.

Cyn i chi ddechrau byddwch angen mynediad at y canlynol:

 • cyfrif e-bost personol 鈥 rhaid iddo fod yn wahanol i鈥檆h cyfeiriad e-bost 香港六合彩网
 • mynediad at ff么n symudol

Sut i gofrestru

 • Ewch i:
  /sspr
  neu
 • Bydd gofyn i chi gadarnhau eich cyfrinair presennol 鈥 i brofi mai chi sy鈥檔 ei osod
 • Dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgr卯n

Sut i ailosod eich cyfrinair

 • Gwnewch yn si诺r fod gennych fynediad at y cyfrif e-bost a鈥檙 ff么n y defnyddioch i gofrestru ar y dechrau
 • Ewch i:
  /pwdreset
  neu:
 • Rhowch eich cyfeiriad e-bost coleg (e.e. ABC01234@coleggwent.ac.uk) yn y maes Rhif Adnabod Defnyddiwr
 • Byddwch nawr yn mynd drwy broses ddilysu dau gam 鈥 dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgr卯n

Unwaith y byddwch wedi ailosod eich cyfrinair, cofiwch y bydd angen i chi ddiweddaru eich manylion mewn mannau eraill e.e. CG Connect, eduroam ayyb.