香港六合彩网

En

10 rheswm i astudio gyda 香港六合彩网

Pam dewis 香港六合彩网? Dyma ddeg rheswm pam ein bod yn berffaith ichi!

Student with gold A balloon

1. Ein llwyddiant

Rydym yn cyrraedd graddau llwyddo sylweddol.
Yn 2022/23, roedd ein cyfradd lwyddo Lefel A yn 97.4% ar gyfer dysgwyr llawn amser, gyda graddfa lwyddo o 100% mewn 55 o chyrsiau Lefel A, tra bod 93% o fyfyrwyr wedi llwyddo cwblhau cyrsiau galwedigaethol 鈥 yr uchaf ar draws y sector.

Student in graduation gown

2. Cyflawnwch eich nodau

Rydym yn cynnig llwybrau datblygu a llwyddo clir.
Pa un a ydych yn symud ymlaen i lefel nesaf astudio neu i un o鈥檔 Graddau Sylfaen, gallwn eich helpu i gynllunio sut i gyrraedd eich gyrfa ddelfrydol.

Student talking to employer

3. Gwella eich cyflogadwyedd

Mae gennym gysylltiadau da gyda chyflogwyr.
Maent yn cynnig cyfleoedd profiad gwaith, Prentisiaethau a lleoliadau.

Tutors wearing medals

4. Cyfarfod yr arbenigwyr

Mae ein tiwtoriaid profiadol, sydd wedi ennill gwobrau, yn arbenigwyr yn eu meysydd.
Byddwch yn cael eich addysgu gan y goreuon.

Tutor helping student

5. Eich cefnogi chi

Rydym yn eich cefnogi er mwyn eich helpu i ragori ar eich cwrs.
Ac rydym hefyd yn cynnig cymorth dysgu ychwanegol ar gyfer y rheiny sydd ag anawsterau dysgu neu anableddau.

Rugby player running with ball

6. Y ffactor 鈥榃AW鈥!

Mae ein 鈥楳aterion Dydd Mercher鈥 yn rhoi slotiau amserlen penodol ichi ar gyfer cyfoethogi.
Gall gweithgareddau gynnwys chwaraeon, clybiau a chymdeithasau, Dug Caeredin, codi arian, gwirfoddoli a llawer mwy.

Students working on car

7. Cyfleusterau arbenigol

Mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer profiad ymarferol a thechnegol y byddwch yn ei ddefnyddio yn y gweithle.
Mae cyfleusterau yn cynnwys ein salonau gwallt a harddwch, stiwdio recordio, canolfan profi nwy ACS, canolfan moduro ATA, bwyty Morels, theatrau perfformio a fferm weithiol.

Students talking to staff

8. Rydym yn gwrando arnoch chi

Byddwn yn defnyddio eich adborth i wella鈥檙 profiad coleg.
Rydym wedi ennill gwobrau am ein gweithgareddau llais y dysgwr.

Student using computer

9. Digonedd o ddewis

Mae gennym ystod eang o gyrsiau ichi ddewis o鈥檜 plith.
Rydym yn cynnig dros 30 pwnc Lefel A a thros 150 cwrs galwedigaethol llawn amser, yn ogystal 芒 dros 40 cwrs lefel prifysgol.

Student in recording studio

10. Byddwch yn angerddol

Byddwn yn rhoi pob cyfle ichi ddilyn eich breuddwyd.
Gyda 香港六合彩网, gallwch astudio maes sydd o ddiddordeb i CHI, rydych CHI wedi ei ddewis a byddwch CHI eisiau dilyn gyrfa ynddo.