ϲ

En

Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd

Yng Ngholeg Gwent rydym wedi ymrwymo i roi dewis i chi, ac mae rheoli a diogelu’r wybodaeth rydych yn rhannu gyda ni i gyd yn rhan o’n cynnig.

Mae cadw eich gwybodaeth bersonol yn ddiogel yn bwysig iawn i ni. Yn unol â chyfraith data newydd, y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), rydym wedi gwneud rhai newidiadau i’n Polisi Preifatrwydd a’n Telerau ac Amodau, o ran sut ydym yn defnyddio eich data.

Darllenwch ein Polisi Preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut ydym yn defnyddio eich data. Gallwch hefyd ddiweddaru eich dewisiadau cyswllt ar unrhyw adeg.

Lawrlwytho
Lawrlwytho
Lawrlwytho
Lawrlwytho