ϲ

En

Tu allan i'r ystafell ddosbarth

Dim ond un rhan o fywyd myfyriwr yw astudio

Mae’r coleg yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a mentrau a fydd yn sicrhau eich bod yn gwneud y gorau o’ch amser yma. Yn ogystal â rhoi hwb i’ch CV, bydd y gweithgareddau hyn yn rhoi cyfleoedd gwych i chi wneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd, helpu eraill, a gwella eich iechyd a’ch llesiant.

Mae ychydig yn unig o’r gweithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt:

  • Gwobr Dug Caeredin
  • Clybiau a Chymdeithasau
  • Codi arian a gwirfoddoli
  • Digwyddiadau a chystadlaethau
  • Digwyddiadau chwaraeon
  • Gweithgareddau menter i wella sgiliau cyflogadwyedd
  • Hybu Iechyd
  • Llysgenhadon Myfyrwyr
  • Digwyddiadau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i hyrwyddo cyfle cyfartal
  • Y Cynllun Cash4Change i ddatblygu sgiliau dinasyddiaeth

Rydym hefyd yn annog ein myfyrwyr i fanteisio ar y nifer o deithiau cyfnewid tramor a chystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol i’w helpu i ddatblygu eu sgiliau cyffredinol a all gynyddu cyflogadwyedd dysgwyr.