ϲ

En

Gwasanaethau Cymorth

Eich cefnogi chi

Byddwn bob amser yn rhoi ein myfyrwyr yn gyntaf – ac mae hynny’n golygu ein bod yn rhoi pa bynnag gymorth sydd ei angen arnoch, pryd bynnag y byddwch ei angen.

Ar adeg mor bwysig yn eich bywyd a’ch gyrfa, bydd llawer o bethau’n newydd i chi a bydd gennych nifer fawr o gwestiynau i’w hateb. Felly yn ϲ, mae ein rhwydwaith cefnogi yno ar gyfer popeth – o gymorth gyda’ch cwrs i’ch llesiant personol.

Support staff on yellow background
play