ϲ

En

Teithiau ac Ymweliadau

Yma yn ϲ, rydym yn cynnig ystod o deithiau o amgylch y DU, gan roi cyfle i fyfyrwyr gael hwyl wrth ddysgu am bynciau penodol ac ardaloedd y wlad. Defnyddir ein teithiau addysgol i gefnogi pob math o bynciau a helpu i ddod â dysgu’n fyw. Drwy gydol ystod o deithiau cyffrous, gall myfyrwyr ddatblygu ymdeimlad o gyfrifoldeb y tu allan i’r ystafell ddosbarth, gan roi cyfleoedd iddynt roi ar waith y cynnwys a ddysgwyd yn yr ystafell ddosbarth.

Mae rhai o'r teithiau y mae ein myfyrwyr wedi bod arnynt eleni yn cynnwys:

  • Ymwelodd dysgwyr Troseddeg a Chymdeithaseg â charchar Shepton Mallet i gynnal ymchwil o fewn yr amgylchedd
  • Aeth dysgwyr Lefel A Ffotograffiaeth i Boomsatsuma ym Mryste ar gyfer ymweliad Celfyddydau Creadigol a sgwrs ar lwybrau gyrfaoedd.
  • Ymwelodd dysgwyr Lefel A Hanes a Mynediad i’r Dyniaethau â’r Amgueddfa Ryfel Imperial yn Llundain i gefnogi eu hastudiaethau gyda’r Holocost.
  • Ymwelodd dysgwyr Daearyddiaeth â Gwlad yr Iâ ym mis Tachwedd i weld Daeareg y wlad a dysgu am gyd-destunau eu hastudiaethau i weithgarwch rhewlifoedd.
  • Aeth dysgwyr Gwleidyddiaeth a Hanes ar daith academaidd i Ferlin.
  • Aeth myfyrwyr ffotograffiaeth i Ŵyl Ffilm Cannes i dynnu lluniau o fodelau ffasiwn.